farba číslo tolerancia
čierna 0
hnedá 1 ± 1%
červená 2 ± 2%
oranžová 3
žltá 4
zelená 5 ± 0,50%
modrá 6 ± 0,25%
fialová 7 ± 0,10%
šedá 8
biela 9
zlatá -1 ±  5%
strieborná -2 ± 10%
žiadna ± 20%

Význam jednotlivých prúžkov:

Význam

Prúžok 4 prúžky 5 prúžkov
1 prvé číslo prvé číslo
2 druhé číslo druhé číslo
3 násobiteť 10x tretie číslo
4 tolerancia násobiteť 10x
5 tolerancia

Prvý púžok je bližšie k okraju ako posledný prúžok. Ak je
dovolená odchylka ± 20 %, tak 4. prúžok chýba.